Waardeoverdracht

U kunt ervoor kiezen om het eerder opgebouwde pensioen te laten staan bij Stichting Pensioenfonds Equens. In dat geval ontvangt u in de toekomst pensioen van Equens én van het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever(s).
 Het is ook mogelijk om het bij Stichting Pensioenfonds Equens opgebouwde pensioen mee te nemen naar uw nieuwe werkgever. Dat heet waardeoverdracht. U beslist zelf of u wel of geen waardeoverdracht wilt. Neem bij uw beslissing bijvoorbeeld mee:

  • wat voor pensioenregeling bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar geldt (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst)
  • of de indexatieregeling tussen actieve en inactieve medewerkers verschilt
  • hoe het pensioen verhoogd wordt (toeslagverlening over uw pensioen)
  • hoe het pensioenfonds er financieel voor staat (dekkingsgraad)
  • welke keuzes u hebt binnen uw pensioenregeling

Comments are closed.