Pensioenvereniging

De Pensioenvereniging van Equens’ Pensioentrekkenden (VEP) behartigt de belangen van de gepensioneerden. De vereniging houdt een vinger aan de pols als het gaat om de uitvoering van de reglementen en het informeren van de gepensioneerden over de financiële positie en het financieel beleid van het fonds. Om de belangen goed te behartigen, heeft de Pensioenvereniging een vertegenwoordiger in het bestuur en in het Verantwoordingsorgaan van het fonds. Meer informatie vindt u op www.vep-site.nl.

Comments are closed.