Uitbetaling pensioen

Stichting Pensioenfonds Equens keert de pensioenen maandelijks uit. De uitbetaling vindt plaats voor het eind van iedere maand. Op de pensioenen zijn de verschuldigde wettelijke heffingen al ingehouden.

Pensioenbetaling in het buitenland

U kunt uw pensioen ook buiten Nederland laten uitbetalen. Het bedrag is ook dan in euro’s. Eventuele transactiekosten van de bank, die hieraan verbonden zijn, moet u zélf betalen. Als u in een land woont waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft, komen de Nederlands belastingheffingen te vervallen. U dient dan zelf aangifte te doen van uw pensioenuitkering in het land waar u gevestigd bent. Voor meer informatie zie ook Pensioen in het buitenland.

Comments are closed.