Hoe zit het als je je AOW-leeftijd eerder bereikt dan je pensioenleeftijd?

Moet je dan stoppen met werken of kun je doorwerken tot je pensioenleeftijd? En wat betekent dat dan voor je pensioen? Die vragen stelde Ronald van Kemp aan het bestuur tijdens de pensioenbijeenkomst op 8 november 2018.

Ronald van Kemp: ‘Ik ben bijna 62 jaar en bereik mijn AOW-leeftijd eerder dan de pensioenleeftijd
68 jaar. Zoals het er nu naar uit ziet moet ik stoppen met werken, zodra ik mijn AOW-leeftijd bereik. Dat betekent dat ik niet tot mijn 68ste pensioen op kan bouwen. Ik bouw dus minder pensioen op. Als ik er voor kies om mijn pensioen eerder in te laten gaan, moet mijn pensioen langer worden uitgekeerd. Mijn pensioen per maand zal hierdoor lager zijn.’

Fred Steenwinkel, bestuurslid: ‘Of je kunt doorwerken na het bereiken van je AOW-leeftijd, hangt af van wat de werkgever en vakbonden hierover hebben afgesproken in de cao en de pensioenregeling. Bij equensWorldline stop je met werken wanneer je de AOW-leeftijd hebt bereikt. SPE voert de pensioenregeling uit en maakt hier zelf geen afspraken over.’

Alle pensioenaanspraken zijn omgerekend naar een ‘pensioenrichtleeftijd’ van 68 jaar
Bij equensWordline ga je volgens de cao uit dienst wanneer je je AOW-leeftijd bereikt. Nu is dat met 67 jaar en 3 maanden. Dit betekent dat je vanaf dat moment geen pensioen meer opbouwt. Bij het verhogen van de pensioenleeftijd is het pensioen dat je al hebt opgebouwd en het te bereiken pensioen omgerekend in een pensioen dat in gaat op 68 jaar. De pensioenleeftijd moet je in onze pensioenregeling zien als een ‘richtleeftijd’: de keuze of je juist op de AOW-leeftijd, ervoor of erna je pensioen wilt laten ingaan.

De ‘pensioenrichtleeftijd’ is een rekenleeftijd en staat los van de werkelijke pensioenleeftijd. De pensioenrichtleeftijd wordt gebruikt om te bepalen hoeveel pensioen iemand maximaal mag opbouwen binnen de belastingregels. Pensioenfondsen moeten zich houden aan deze belastingregels.

Het gat tussen je AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd overbruggen
Dit kun je doen door bijvoorbeeld eerder met pensioen te gaan. Dat betekent dat je maandelijks een lager bedrag aan pensioen ontvangt omdat het pensioen over een langere periode moet worden uitgekeerd. Een andere mogelijkheid is een verzekering of lijfrente af te sluiten die bij het bereiken van de AOW leeftijd tot uitkering komt.

Wat voor jou financieel gunstig is, hangt af van persoonlijke omstandigheden. Het pensioenfonds mag hierin wel voorlichting geven, maar geen advies. Laat je je daarom vooraf goed informeren, bijvoorbeeld via een financieel adviseur.

Wat kun je zelf doen voor je pensioen
Ben je aan het werk en is je pensioen nog (lang) niet in zicht? Dan is het goed om te kijken of je voldoende pensioen opbouwt voor later of dat je zelf wilt bij sparen. Bijvoorbeeld door extra te sparen, je hypotheek af te lossen of via een verzekeraar extra pensioen op te bouwen. Een financieel adviseur kan je helpen bij het maken van een financiële planning voor de toekomst.

Vragen over je pensioen?
In de Pensioenplanner zie je de hoogte van je opgebouwde pensioen bij SPE. Ga voor een totaaloverzicht van al je opgebouwde pensioenen naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.