Herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank

Pensioenfondsen moeten zorgen dat ze nu en in de toekomst genoeg geld in kas hebben om de pensioenen uit te keren. Dit geldt natuurlijk ook voor SPE. Hoe gezond het pensioenfonds is, meten we aan de hand van de beleidsdekkingsgraad. Bij een beleidsdekkingsgraad van 100% hebben we precies genoeg geld om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen.

Extra buffer voor de toekomst

Om ervoor te zorgen dat we in financieel slechtere tijden ook de pensioenen nog kunnen uitkeren moeten we van De Nederlandsche Bank een buffer aanhouden. Voor SPE is deze buffer in december 2016 vastgesteld op 12,4%. Dat betekent dat we ten minste een beleidsdekkingsgraad van 112,4% moeten hebben. Dit noemen we de vereiste dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad gedaald

Eind december was de beleidsdekkingsgraad 111,6%. De beleidsdekkingsgraad zit dus onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad. Op dit moment heeft dit geen gevolgen voor je pensioen. Het fonds heeft nog steeds voldoende geld in kas om alle pensioenen te betalen. Wel moet het fonds aan De Nederlandsche Bank laten zien dat het in maximaal 10 jaar kan herstellen tot aan de vereiste dekkingsgraad. Het fonds heeft hiervoor een herstelplan opgesteld.

SPE verwacht dat de beleidsdekkingsgraad in 2017 stijgt

Het verschil tussen de beleidsdekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad is gelukkig klein. SPE verwacht daarom in 2017 weer boven de vereiste dekkingsgraad uit te komen. Het herstel van het fonds moet grotendeels komen uit rendementen. Komen deze lager uit? Dan duurt het herstel van het fonds langer.

Wat als de beleidsdekkingsgraad verder daalt?

Wat gebeurt er als de beleidsdekkingsgraad niet stijgt maar juist verder gaat dalen? Dan moet het fonds in de komende jaren ieder jaar een nieuw herstelplan opstellen. Als het echt flink tegenzit dan kan het gebeuren dat het fonds op basis van een toekomstig herstelplan de opgebouwde pensioenen moet verlagen. Bij de huidige beleidsdekkingsgraad is van verlagingen van pensioenen echter geen sprake. Daarbij heeft het bestuur het beleggingsbeleid zo vormgegeven dat de kans dat het pensioenfonds in een situatie van verlagingen terecht komt klein is.

 

Comments are closed.