Gezocht: Bestuurder Pensioenfonds Equens

Het pensioenfonds van Equens en Paysquare, Stichting Pensioen Fonds Equens (SPE), is op zoek naar een enthousiaste bestuurder. Wil jij jouw bestuurs- en management kwaliteiten verder ontwikkelen en ben je geïnteresseerd in de financiële sector? Neem dan contact op met Margreet Verhoef.

Het Pensioenfonds
Het besturen van een Pensioenfonds is heel veelzijdig en een effectieve manier om ervaring op te doen met het besturen van een organisatie. Ben je een werknemer van equensWorldline of Paysquare? Dan is het mogelijk om je kandidaat te stellen voor deze bestuursfunctie.

Het pensioenfondsbestuur bestaat uit zes leden:

  • drie worden door de werkgever voorgedragen;
  • twee worden door en uit de actieve deelnemers gekozen;
  • één wordt door en uit de pensioengerechtigden gekozen.

Functie-eisen
De onderhavige vacature betreft een door de deelnemers gekozen (algemeen) bestuurslid. Als bestuurslid zal je tenminste moeten voldoen aan de door DNB gestelde geschiktheid eisen. Dit omvat deskundigheid en competenties als strategisch denken, oordeelsvorming, samenwerken en professioneel gedrag. Het pensioenfonds kent een opleidingsprogramma voor (nieuwe) bestuursleden om via cursussen ontbrekende kennis en vaardigheden op te doen en bestaande kennis op peil te houden.

Vraag voor meer informatie het bestuurdersprofiel op bij Margreet Verhoef.

Voel je je aangetrokken tot deze vacature?
Dan kun je je tot 13 augustus 2018 aanmelden bij Margreet Verhoef, voorzitter van het Pensioenfonds Equens, locatie 2N50 en bereikbaar op 088 385 72 54. Eerst even informeren kan natuurlijk ook, je bent van harte welkom bij Margreet of een van de andere bestuursleden. Wil je liever eerst ervaren hoe het werk is? Dan is het ook mogelijk om mee te draaien als kandidaat-bestuurslid.

De procedure
Je kandidatuur moet ondersteund zijn door de handtekening van minimaal 10 deelnemers, een CV en een korte motivatie. Kandidaten worden vooraf door het bestuur getoetst of zij voldoen aan het bestuurdersprofiel. Uiterlijk 13 augustus 2018 wordt via Insite bekend gemaakt wie zich kandidaat heeft gesteld.

Zijn er meerdere geschikte kandidaten?
Dan houden we een verkiezing. De verkiezing van het nieuwe bestuurslid zal dan plaatsvinden op een nader te bepalen tijdstip. Daarna vindt benoeming plaats door het bestuur. De benoeming van het nieuwe bestuurslid geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.