Geslaagde informatiesessie Vereniging Equens Pensioentrekkenden (VEP)

“De informatiesessie van de VEP was buitengewoon succesvol”, aldus voorzitter Wim Duivis. De bijeenkomst op 1 september was bestemd voor zowel gepensioneerden als medewerkers. Fred Steenwinkel, bestuurslid van Stichting Pensioenfonds Equens en spreker tijdens de bijeenkomst, liet in rap tempo alle financiële aspecten van pensioen de revue passeren. 

Heldere voorbeelden

Duivis: “Fred Steenwinkel heeft het helder uitgelegd met aansprekende voorbeelden. Op een bijna conferencierachtige manier heeft hij het publiek twee uur lang weten te boeien. En dat over toch wel zware onderwerpen, zoals het verschil tussen nominaal en reëel pensioen, indexatie, vermogensbeheer en het nieuw Financieel Toetsingskader.”

Volgende workshop in november

De volgende workshop van de VEP gaat over ‘organisatie en stakeholders’. Daarin komt onder meer aan de orde wie de stakeholders zijn, welke rol zij vervullen en welke taken en bevoegdheden zij hebben. Het exacte programma en de datum vindt u binnenkort op deze site.

 

 

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.