Geen ruimte voor indexatie per 1 januari 2020, wijzigingen in het pensioenreglement

Elk jaar beoordeelt het bestuur of de financiële positie van het fonds goed genoeg is om de pensioenen aan te passen aan de stijging van de lonen en de prijsstijgingen. Dit noemen wij indexatie. Indexeren mag alleen als het fonds financieel gezond is en voldoende buffer heeft. Omdat de buffer niet groot genoeg is, hebben we geen ruimte om te indexeren.

Financiële positie niet goed genoeg

De dekkingsgraad laat onze financiële positie zien en geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van ons pensioenfonds. Voor het vaststellen van de indexatie is de dekkingsgraad op basis van de actuele marktrente maatgevend. Als die dekkingsgraad hoger is dan 110% gaat het fonds over tot gedeeltelijke indexatie en boven de 125% tot volledige indexatie. Eind november 2019 is die dekkingsgraad lager dan 110%, namelijk 104,7%. Indexatie is dus niet mogelijk.

Bijlage bij pensioenreglement vanwege de overgang naar Centraal Beheer APF

Vanwege de overgang van de opgebouwde pensioenen naar Centraal Beheer APF eindigt de pensioenregeling bij SPE. Dit regelen we via een bijlage oftewel addendum bij het pensioenreglement. Bekijk hier het addendum. Voor de opbouw van pensioen vanaf 1 januari 2020 komt er een nieuw pensioenreglement van Centraal Beheer APF.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.