Geen ruimte voor indexatie per 1 januari 2019

Eind november was onze dekkingsgraad 109,1%. Dit betekent dat we de pensioenen per 1 januari 2019 helaas niet kunnen indexeren.

Elk jaar beoordeelt het bestuur of de financiële positie van het fonds goed genoeg is om de pensioenen aan te passen aan de stijging van de lonen. Dit noemen wij indexatie. Indexeren mag alleen als het fonds financieel gezond is en voldoende buffer heeft. Deze buffer is nodig om financiële tegenvallers op te kunnen vangen.

Waarom indexeren wij de pensioenen dit jaar niet?
SPE kijkt naar de dekkingsgraad in het afgelopen jaar en neemt daarvoor de peildatum van 30 november als uitgangspunt. De dekkingsgraad is een maat voor de financiële positie van het fonds. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van een pensioenfonds. Voor het vaststellen van de indexatie is de dekkingsgraad op basis van de actuele marktrente maatgevend. Als de dekkingsgraad hoger is dan 110% gaat het fonds over tot gedeeltelijke indexatie en boven de 125% tot volledige indexatie. Per eind november 2018 is de dekkingsgraad 109,1%.

Wordt er niet geïndexeerd? Dan spreken we van een indexatieachterstand
Dit betekent dat de prijzen harder stijgen dan je pensioen. Je kunt dus minder kopen. Bij een indexatieachterstand wordt je pensioen steeds iets minder waard.

Repareren van de indexatieachterstand
Ben je nog aan het werk en staat je pensioen nog niet voor de deur? Dan is het goed om te kijken of je de gevolgen van een indexatieachterstand kan en wil inlopen. Het is niet mogelijk om via het pensioenfonds voor extra pensioen te sparen. Wel kun je bijvoorbeeld zelf extra sparen, je hypotheek aflossen of via een verzekeraar extra pensioen opbouwen. Een financieel adviseur kan je helpen bij het maken van een financiële planning voor de toekomst.

Kunnen we in de toekomst wel weer volledig indexeren?
Mogelijk kunnen we de komende jaren de pensioenen gedeeltelijk indexeren, maar een volledige indexatie zit er zeer waarschijnlijk niet in.

Lees hier meer over het indexatiebeleid.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.