Geen indexatie in 2015

Evenals in voorgaande jaren zal Stichting Pensioenfonds Equens (SPE) niet overgaan tot indexatie. Dat betekent dat het pensioenfonds per 1 januari 2015 geen toeslag verleent op de ingegane pensioenen en opgebouwde pensioenaanspraken. De indexatie is afhankelijk van de dekkingsgraad, die de verhouding weergeeft tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds. Het bestuur van SPE rekent met de dekkingsgraad die gebaseerd is op de actuele marktrente. Voor 2014 was deze gemiddeld 107,7%.

Deelnemers en gepensioneerden ontvangen binnenkort een brief van het bestuur waarin naast een toelichting op het indexatiebeleid ook de gevolgen van nieuwe wetgeving voor de pensioenaanspraken worden toegelicht.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.