Financiële positie goed genoeg om de pensioenen te verhogen

Het bestuur vindt de financiële positie van het fonds goed genoeg om te pensioenen gedeeltelijk te laten meestijgen met de lonen/prijzen. Dit noemen we indexatie.

Onze financiële positie wordt bepaald door ons vermogen en onze verplichtingen. De verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen drukken we uit in een percentage, de dekkingsgraad. Is het vermogen net zo hoog als de verplichtingen? Dan is de dekkingsgraad 100%. We kunnen gedeeltelijk indexeren bij een dekkingsgraad die hoger is dan 110% op basis van de marktrente. Eind oktober 2017 was deze dekkingsgraad 111,4%. Dit ligt dus net boven deze grens en daarom is indexatie mogelijk.

Hoeveel stijgen de pensioenen?

Werk je bij equensWorldline of Paysquare en bouw je nu pensioen op? Dan stijgt je opgebouwde pensioen met 0.23% mee met de stijging van de lonen.

Ontvang je al een pensioenuitkering van Stichting Pensioenfond Equens? Of heb je in het verleden hier gewerkt en je pensioen laten staan? Dan stijgt je pensioen met 0,12% mee met de stijging van de prijzen in de winkels.

Iedereen ontvangt hierover een brief thuis.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Op basis van de huidige ontwikkelingen in de financiële markten is de kans dat je pensioen de komende vijf jaar volledig wordt geïndexeerd zeer klein. Er is een kleine kans dat SPE in de komende vijf jaar het pensioen gedeeltelijk kan indexeren.

Het korten van pensioen is nog nooit voorgekomen bij ons fonds. Dit kan wel voorkomen als de ontwikkeling van de financiële markten de komende jaren erg tegenvalt.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over indexatie, korten en onze verwachtingen voor de toekomst? Kijk dan op het Pensioen 1-2-3.

Tags: , ,

Comments are closed.