Wat gebeurt er als de financiële positie slechter wordt?

Welke buffers moet ons fonds aanhouden?
Volgens de regels van De Nederlandsche Bank (DNB) moet ons vermogen in 2016 12,4% meer zijn dan onze verplichtingen. We moeten dus voldoende geld hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen, plus 12,4% extra. Zo kunnen we een eventuele onverwachte daling van het vermogen goed opvangen.

Jaarlijkse check of buffer hoog genoeg is
Aan het einde van elk jaar kijken we of de buffer hoog genoeg is. DNB gebruikt hiervoor de beleidsdekkingsgraad. Bij de beleidsdekkingsgraad wordt de hoogte van de verplichtingen berekend aan de hand van de rekenrente en niet de marktrente zoals bij indexatie.

Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de verplichte buffer? Dan moeten we een herstelplan indienen. Een herstelplan maken is verplicht voor alle pensioenfondsen die een te lage buffer hebben. In 2016 heeft SPE een herstelplan in moeten dienen. In dit herstelplan laten we zien dat SPE binnen tien jaar op eigen kracht kan herstellen. DNB heeft dit herstelplan goedgekeurd.

Wat gebeurt er als de buffer lange tijd te laag is?
Zit de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds onder de 104,5%? Dan is er sprake van een dekkingstekort. Zit het pensioenfonds meer dan vijf jaar onder de grens van 104,5%? Van DNB moeten fondsen dan maatregelen nemen. Een van die maatregelen is het korten van de pensioenen.

Wat is korten?
Als er moet worden gekort betekent dat voor gepensioneerden dat hun pensioenuitkering omlaag gaat, voor deelnemers dat hun opgebouwde pensioen omlaag gaat. Het korten van de pensioenen is bij ons fonds nog nooit voortgekomen. Dit kan wel voorkomen als de ontwikkeling van de financiële markten de komende jaren tegenvalt.

Wat is de kans op kortingen in de toekomst?
De kans dat we in de komende 5 jaar de pensioenen moeten korten is klein.

Comments are closed.