Facts & figures

De meest actuele feiten en cijfers vindt u op dit deel van de website.

Bestuurs- en commissieleden

Naam Functie
M. Verhoef Voorzitter
G. Scheepers Vice-voorzitter
F. Steenwinkel  Penningmeester
P. de Jong  Secretaris
H. Geboers
 I. Jelier

Beleggingadviescommissie

Naam Functie
M. Verhoef Voorzitter
K. Driessen
P. de Jong
D. Veltman Adviseur

Reglementcommissie

Naam Functie
F. Steenwinkel  Voorzitter
J. Wijckmans  Adviseur
P. Beijdorff

Communicatiecommissie

Naam Functie
H. Geboers Voorzitter
P. Beijdorff
P. de Jong
E. Snel  Adviseur

Verantwoordingsorgaan

Naam Functie
P. Oyens (voorzitter)  Vertegenwoordiger gepensioneerden
P. Karsten Vertegenwoordiger deelnemers
T. Nijenhuis Vertegenwoordiger werkgever

Visitatiecommissie

Naam
F. Covers
H. de Graaf
J. Herder

Externe partijen

Stichting Pensioenfonds Equens besteedt diverse uitvoeringswerkzaamheden uit aan externe partijen.

Uitbesteding werkzaamheden

Externe partijen Werkzaamheden
Blue Sky Group deelnemersadministratie, financiële administratie en uitkeringsadministratie, bestuurondersteuning, communicatie en de precertificering
First Investment vermogensbeheerder defensieve portefeuille
Kas Bank custodian en beleggingsadministratie
KPMG accountant
PF Support compliance officer, vertrouwenspersoon
Schroders vermogensbeheerder offensieve portefeuille
Towers Watson actuaris

 

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds aan de ene kant en de huidige en toekomstig uit te keren pensioenen aan de andere kant. Pensioenfonds Equens berekent de dekkingsgraad met drie methodes:

  • De marktwaarde dekkingsgraad baseert zich op de swapcurve, het maandelijks overzicht van de te verwachten rentes over verschillende looptijden.
  • De DNB-dekkingsgraad baseert zich op de Ultimate Forward Rate, een afgeleide van de swap-curve die als uitgangspunt neemt dat de langetermijnrente (meer dan 20 jaar) 4,2% bedraagt. Deze rekenmethode hanteert DNB sinds september 2012. Aan de hand hiervan wordt bepaald of een pensioenfonds een tekort heeft.
  • De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde DNB-dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.
2018      
Maand Marktwaarde dekkingsgraad Dekkingsgraad UFR standaard Beleidsdekkingsgraad
januari 112,3% 115,4% 113,7%
februari 111,6% 114,1% 113,8%
maart 109,6% 112,5% 113,8%
april 109,6% 112,5% 113,8%
mei 110,1% 112,7% 113,7%
juni 109,6% 112,3% 113,6%
juli 110,4% 112,7% 113,5%
augustus 110,2% 112,7% 113,5%
september          110,3% 112,7% 113,3%
oktober 109,1% 111,7% 113,1%
november
december

Voor de dekkingsgraad in 2014, 2015, 2016 en 2017 klik hier.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

De premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

PR 2014

Arbeidsongeschiktheid volgens WIA % premie-vrijstelling Arbeidsongeschiktheid volgens WAO % premie-vrijstelling
80% tot 100% 100 80% tot 100% 100
65% tot 80% 72,5 65% tot 80% 100
55% tot 65% 60 55% tot 65% 60
45% tot 55% 50 45% tot 55% 50
35% tot 45% 40 35% tot 45% 40
minder dan 35% 0 25% tot 35% 30
15% tot 25% 20
minder dan 15% 0

Maximum bedragen 2018 (afkoop, franchise)

Afkoopgrens kleine pensioenen € 474,11
Franchise PR 2014 € 14.296,00

Comments are closed.