Facts & figures

De meest actuele feiten en cijfers vindt u op dit deel van de website.

Bestuurs- en commissieleden

Naam           Functie
M. Verhoef            Voorzitter
R. van Ewijk            Vice-voorzitter
F. Steenwinkel            Penningmeester
I. Jelier            Secretaris
G. Scheepers  
E. Hagen  

Beleggingadviescommissie

Naam Functie
E. Hagen Voorzitter
M. Verhoef  
I. Jelier Toehoorder

Communicatiecommissie

Naam Functie
R. van Ewijk Voorzitter
F. Steenwinkel  
E. Snel Adviseur
   

Verantwoordingsorgaan

Naam Functie
P. Oyens (voorzitter) Vertegenwoordiger gepensioneerden
P. Karsten Vertegenwoordiger deelnemers
T. Nijenhuis Vertegenwoordiger werkgever

Visitatiecommissie

Naam  
F. Covers  
H. de Graaf  
J. Herder  

Externe partijen

Stichting Pensioenfonds Equens besteedt diverse uitvoeringswerkzaamheden uit aan externe partijen.

Uitbesteding werkzaamheden

Externe partijen Werkzaamheden
Blue Sky Group B. V Deelnemersadministratie, financiële administratie en uitkeringsadministratie,  communicatie en de precertificering
Blackrock Investment Management Ltd en First Investments B.V. Vermogensbeheer
First Pensions Integrale risicorapportage
First Pensions Onafhankelijke risicomanager
equensWorldline HRM Personeelsadministratie:
Willis Towers Watson Certificerend actuaris
KPMG Accountants N.V. Accountant
KasBank Custodian
Cardano Risk Management B.V. Adviseur beleggingen
Sprenkels & Verschuren Juridisch adviseur
Cardano UBBT

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds aan de ene kant en de huidige en toekomstig uit te keren pensioenen aan de andere kant. Pensioenfonds Equens berekent de dekkingsgraad met drie methodes:

  • De marktwaarde dekkingsgraad baseert zich op de swapcurve, het maandelijks overzicht van de te verwachten rentes over verschillende looptijden.
  • De DNB-dekkingsgraad baseert zich op de Ultimate Forward Rate, een afgeleide van de swap-curve die als uitgangspunt neemt dat de langetermijnrente (meer dan 20 jaar) 4,2% bedraagt. Deze rekenmethode hanteert DNB sinds september 2012. Aan de hand hiervan wordt bepaald of een pensioenfonds een tekort heeft.
  • De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde DNB-dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.
2019      
Maand Marktwaarde dekkingsgraad Dekkingsgraad UFR standaard Beleidsdekkingsgraad
       
januari 107,0% 110,4% 112,0%
februari 108,8% 111,5% 111,8%
maart 107,7% 111,1% 111,7%
april 108,7% 112,0% 111,7%
mei 105,7% 109,5% 111,4%
juni 105,4% 109,7% 111,2%
juli      
augustus      
september      
oktober      
november      
december      

Voor de dekkingsgraad in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 klik hier.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

De premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

PR 2014

Arbeidsongeschiktheid volgens WIA % premie-vrijstelling   Arbeidsongeschiktheid volgens WAO % premie-vrijstelling
80% tot 100% 100   80% tot 100% 100
65% tot 80% 72,5   65% tot 80% 100
55% tot 65% 60   55% tot 65% 60
45% tot 55% 50   45% tot 55% 50
35% tot 45% 40   35% tot 45% 40
minder dan 35% 0   25% tot 35% 30
      15% tot 25% 20
      minder dan 15% 0

Maximum bedragen 2019 (afkoop, franchise)

Afkoopgrens kleine pensioenen € 484,09
Franchise PR 2014 € 14.770
   

Comments are closed.