Einde relatie

De regels voor de verdeling van het pensioen zijn wettelijk vastgelegd. De ex-partner heeft volgens de wet recht op:

  • verevend ouderdomspensioen
  • en bijzonder partnerpensioen

U kunt ook afwijken van de wettelijke standaardregels door samen andere afspraken te maken. Zo is het mogelijk om uw pensioen te converteren waardoor het aandeel in het ouderdomspensioen én de waarde van het bijzonder partnerpensioen worden omgezet in een pensioenrecht voor de ex-partner.

Verevend ouderdomspensioen

Volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding heeft uw ex-partner recht op het zogeheten verevend ouderdomspensioen. Dat is de helft van het recht op het ouderdomspensioen dat tijdens de relatie, tot het moment van scheiding, is opgebouwd. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Het verevend ouderdomspensioen keert uit vanaf het moment dat u met pensioen gaat.

Bijzonder partnerpensioen

Volgens de pensioenwet heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. Dat is het volledige partnerpensioen dat is opgebouwd in de tijd dat u samen was. Het bijzonder partnerpensioen keert uit vanaf het moment van overlijden van de deelnemer.

Uitgebreide informatie

Uitgebreide informatie over wat het einde van uw relatie betekent voor de pensioenaanspraken van u en uw ex-partner vindt u in de brochure ‘Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding‘. In deze brochure van de Rijksoverheid vindt u zowel informatie over de wettelijke regelingen als over de mogelijkheden om van deze wettelijke regeling af te wijken.

Wat moet u doen?

Meld uw partner af bij het pensioenfonds, door een brief te sturen met daarin:

  • naam, geboortedatum en burgerservicenummer van uw ex-partner
  • de datum waarop u niet langer samenwoont
  • en als het aan de orde is, het besluit van uw ex-partner om af te zien van het recht op bijzonder partnerpensioen

U en uw ex-partner ondertekenen beiden deze brief.

Na ontvangst van deze informatie, stuurt het fonds u en uw ex-partner een opgave van het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner.

Comments are closed.