Drie vragen aan Nelly Altenburg, nieuw lid visitatiecommissie

Nelly Altenburg is benoemd tot nieuw lid van de visitatiecommissie van SPE. Sinds 2004 werkt zij vanuit haar eigen bedrijf PMAConsult, dat bedrijven en overheden adviseert op het terrein van arbeidsverhoudingen, arbeidsrelaties, en HRM. Op dit moment is Nelly onder meer voorzitter van Pensioenfonds PNO Media en lid van een aantal visitatiecommissies. Nelly kreeg voor het eerst in de jaren tachtig te maken met pensioenfondsen toen zij voor AbvaKabo FNV werkte en is dus gepokt en gemazeld in het pensioenvak. Drie korte vragen aan Nelly Altenburg.

Was het een bewuste keuze om al jong in de pensioenwereld te gaan werken?

Dat is het in de pensioenwereld eigenlijk nooit. Je komt er mee in aanraking en dan zie je hoe interessant het werkterrein is. Ik rolde er een beetje in; eerst als belangenbehartiger en later als bestuurder bij de vakbeweging. Er is veel veranderd sinds die tijd. Dat zie je ook aan de steeds grotere rol voor intern toezicht, zoals visitaties. Vanaf 2016 zullen de visitaties niet meer eens per drie jaar maar eens in het jaar worden gehouden. Equens doet het overigens al jaarlijks.

Welke invloed heeft uw ervaring in de vakbeweging op uw werk in de visitatiecommissie?

Ik heb niet alleen oog voor de financierbaarheid van het pensioen, maar juist ook voor pensioen als arbeidsvoorwaarde. Met die bril kijk ik altijd naar pensioenen, ook in het grotere maatschappelijk geheel. Het is zorgelijk om te zien dat een steeds grotere groep mensen geen of heel weinig pensioen opbouwt, zeker onder zzp’ers.

En uw eigen pensioen? Is dat goed geregeld, ook nu u al jaren als zelfstandige werkt?

Ik ben van de geluksgeneratie. Voor mijn generatie is pensioen over het algemeen goed geregeld. Daar komt bij dat ik heel wat jaren heb deelgenomen in verplichte pensioenfondsen bij diverse werkgevers. En toen ik voor mezelf begon heb ik nog een tijd bijgespaard. Dus dat zit goed.

 

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.