Beleggingsbeleid

Stichting Pensioenfonds Equens voert een beleggingsbeleid met een laag risicoprofiel. De beleggingen van het fonds zijn onderverdeeld in twee portefeuilles:

  • een defensieve/matching portefeuille: deze portefeuille richt zich op het stabiliseren van de dekkingsgraad en heeft een laag risicoprofiel
  • een offensieve/return portefeuille: deze portefeuille richt zich op extra rendement om de indexatie te financieren

Bestuur en advies

Het beleggingsbeleid valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het fonds. De beleggingsadviescommissie, die bestaat uit drie bestuursleden en een externe deskundige, adviseert het bestuur.

Vermogensbeheer

Voor de uitvoering van het beleid heeft het fonds twee vermogensbeheerders aangesteld. Zij werken binnen een door het bestuur opgesteld mandaat. De vermogensbeheerders hebben elk een eigen opdracht.

  • De Nederlandse beheerder First Investments beheert de defensieve portefeuille met veel vastrentende waardes, om voor stabiliteit te zorgen.
  • Het Britse bedrijf Schroders beheert de offensieve portefeuille met de meer risicovolle beleggingen, voor het behalen van hogere rendementen.

Beleggingsmix

De beleggingsmix is de verdeling van beleggingen over verschillende beleggingscategorieën. De beleggingsmix bevat veel vastrentende waardes – zoals obligaties en deposito’s – en weinig aandelen.

Op deze wijze streeft het fonds naar het behalen van het hoogst mogelijke rendement tegen aanvaardbare risico’s. Elk kwartaal bekijkt het bestuur samen met de beheerders de financiële situatie. Indien nodig, passen zij de beleggingsmix aan.

Toezicht

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de beleggingen van pensioenfondsen. Stichting Pensioenfonds Equens houdt DNB elk kwartaal op de hoogte van het beleggingsbeleid en de dekkingsgraad.

Comments are closed.