Blog

Stichting Pensioenfonds Equens (SPE), equens-Worldline en Paysquare hebben in het verleden afspraken gemaakt over de pensioenregeling, hoe die wordt uitgevoerd en welke premie daarvoor wordt betaald. Deze afspraken lopen eind dit jaar af. De uitvoering van de pensioenregeling Aan de ene kant gaat het om afspraken over de inhoud … Lees verder

Het beleggingsbeleid is een van de belangrijkste beleidsgebieden van een pensioenfonds. Maandelijks leggen de werkgever en werknemers premies in. Over langere of kortere tijd ontvangen we daarvan pensioen. Het grootste deel van het pensioen moet komen uit beleggingsopbrengsten. De manier … Lees verder

In twee blogs gaan we dit jaar in op een aantal pensioenmythes. De tweede pensioenmythe gaat over wat meer oplevert: je pensioenpremie op een spaarrekening zetten of laten beleggen door het pensioenfonds. Beleggen via je pensioenfonds levert meer op Sparen … Lees verder

In twee blogs gaan we dit jaar in op een aantal pensioenmythes. De eerste pensioenmythe gaat over de premie die jij en je werkgever betalen. Wordt die premie nu wel of niet gebruikt voor de pensioenuitkeringen van de huidige pensioengerechtigden? … Lees verder

Oudedagspensioen wordt levenslang uitgekeerd. Steeds meer mensen halen hun pensioendatum en gemiddeld genomen worden alle pensioengerechtigden steeds ouder. Om te voorkomen dat er later niet genoeg uitgekeerd kan worden, heeft de overheid besloten dat de AOW-uitkeringen en de werknemerspensioenen steeds … Lees verder

equensWorldline en Paysquare hebben samen met de vakorganisaties afspraken gemaakt over wijzigingen in de pensioenregeling voor 2018. De premie die je werkgever betaalt voor het pensioen blijft gelijk. Pensioenfonds Equens heeft vastgesteld dat je voor deze premie in 2018 1,73% … Lees verder

Het bestuur vindt de financiële positie van het fonds goed genoeg om te pensioenen gedeeltelijk te laten meestijgen met de lonen/prijzen. Dit noemen we indexatie. Onze financiële positie wordt bepaald door ons vermogen en onze verplichtingen. De verhouding tussen ons … Lees verder

Pensioen is helemaal niet zo ingewikkeld als het lijkt. Het is net als bij een auto. Je hoeft niet precies te weten hoe de motor werkt, als je maar weet hoe je hem moet besturen en de verkeersregels kent. Zo … Lees verder

Pensioenfondsen moeten zorgen dat ze nu en in de toekomst genoeg geld in kas hebben om de pensioenen uit te keren. Dit geldt natuurlijk ook voor SPE. Hoe gezond het pensioenfonds is, meten we aan de hand van de dekkingsgraad. … Lees verder

Even voorstellen, ik ben Ivo Jelier en enkele maanden geleden toegetreden tot het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Equens. Ik ben inmiddels 43 jaar oud en ik werk op de afdeling Finance van equensWorldline. Hier houd ik me met name … Lees verder