Bijeenkomst met het SPE-bestuur op 19 april

Wat doet SPE met jouw geld?

Elke maand betaal je pensioenpremie. En jij niet alleen, ook je werkgever draagt bij. Inmiddels is er een flink kapitaal gereserveerd voor jouw pensioen en dat van je collega’s. Wij vinden het dan ook logisch dat je wilt weten om hoeveel geld het gaat en wat wij doen met jouw pensioenpot. Hoe groeit het en groeit het eigenlijk wel? Kortom: wat doet SPE met jouw geld? Op 19 april organiseert het bestuur van SPE een bijeenkomst waarin we met je in gesprek gaan over jouw pensioenpot. Margreet Verhoef en ik vertellen over de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden.

Meld je aan voor de bijeenkomst op 19 april

  • Datum en tijd: 19 april van 16:00 tot 18:00 uur.
  • Plaats: Auditorium 1, Hoofdgebouw Equens, Eendrachtslaan 315, Utrecht.
  • Aanmelden doe je door een mail te sturen naar: Patrick.beijdorff@equens.com

Programma in vier stappen

Stap 1: Wat zit er in de pot en hoe komt die pot eigenlijk tot stand?

Je draagt elke maand pensioenpremie af. En je werkgever betaalt ook pensioenpremie voor jou. Al met al werk je – als je een voltijds baan hebt – een dag in de week voor je pensioen. Hoeveel premie draag je af? Nu en in de nabije toekomst? En hoeveel zit er inmiddels in de gezamenlijke pensioenpot?

Stap 2: Wat zou je zelf doen met je pensioengeld en welk rendement zou je dan halen?

Met een collectieve pensioenregeling heb je een deel van je inkomen geregeld voor de toekomst. De keerzijde is dat je geen eigen keuzes kunt maken. Het is een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden zoals je die met je werkgever hebt afgesproken. Bij een collectief pensioen heb je geen keuze. Maar stel dat je die wel zou hebben. Wat zou jij dan doen? Vorig jaar lanceerden we de poll: ‘Zelf beleggen is altijd beter. Geef mij dat geld maar.’ 29% van de stemmers was het eens met deze stelling en 71% was tegen. Wat zou jij eigenlijk met het geld doen als je het zelf moest investeren?

Stap 3: Opties, aandelen, obligaties? Sparen of beleggen? Wat doen we met jouw geld en aan wie vertrouwen we jouw geld toe?

Pensioenfondsen en staatsobligaties, het leek een fijn huwelijk. Wat is er gebeurd met deze oude favoriet van de pensioenfondsen en wat is er voor in de plaats gekomen? De tijd waarin bestuurders van pensioenfondsen aan de vergadertafel de obligatieportefeuille samenstelden, is voorbij. Twee professionele vermogensbeheerders vervullen die rol nu. De een beheert de defensieve portefeuille die zorgt voor de stabiliteit van de pensioenpot en de ander zorgt voor de offensieve portefeuille die extra rendement moet maken om indexatie te financieren. Hoe zit het met indexatie en waarom is die indexatie – van pensioenen en pensioenaanspraken – nu niet mogelijk, ondanks goede beleggingsresultaten.

Stap 4: Is het waar dat de bodem van de pot in zicht is voor mensen die geboren zijn na 1960 en dus vrijwel leeg voor hen die na 1970 het levenslicht zagen?

VUT, prepensioen, Zwitserlevengevoel; een vocabulaire uit vervlogen tijden. Ook de huidige gepensioneerden hebben het minder goed dan in het verleden; geen indexatie en een toenemend risico op korting. Maar hoe zit het met de jongeren? Zij betalen meer en bouwen minder op. Is het tij nog te keren?

Comments are closed.