Bijeenkomst 19 april: ruimte voor dialoog

“De mensen die er niet zijn hebben ongelijk”

Laat ik met de deur in huis vallen. Margreet Verhoef en ik vonden de opkomst aan de bijeenkomst ‘Wat doet SPE met jouw geld?’ met 25 deelnemers teleurstellend laag. Tegelijkertijd gaf de kleine groep ruimte tot dialoog. Het is dan ook een levendige middag geworden waarin we met de deelnemers in gesprek zijn gegaan over heel diverse onderwerpen. De aanwezigen waren enthousiast of om met gepensioneerd Equens-medewerker Jan de Jong te spreken: “De mensen die er niet zijn hebben ongelijk”.

Presentatie op de website

Ik heb globaal verteld hoe ons pensioen eruit ziet, het zogenaamde cappuccinomodel, waarin de koffie staat voor de AOW, de schuimlaag voor je pensioen en het koekje voor je eigen inbreng zoals spaargeld. Die eigen inbreng wordt met de dalende dekkingsgraad steeds belangrijker. Daarna zijn we overgegaan op het thema van de middag ‘Wat doet SPE met jouw geld.’ Hoe zit dat met beleggingen en obligaties en wat zijn de rollen van de vermogensbeheerders en het bestuur? Een pittig onderwerp met bijbehorend jargon als ‘derivaten’ en ‘leverage’. Het viel Margreet op dat het thema ‘ethisch beleggen’ echt leefde bij de deelnemers van de bijeenkomst. We zijn er uitgebreid op ingegaan. De volledige presentatie van de bijeenkomst vind je hier op de website.

Wat wil jij van een volgende bijeenkomst?

We vinden het als bestuur belangrijk om met onze achterban in gesprek te gaan en te blijven. Daarom willen we geregeld een bijeenkomst organiseren. Laat weten waar jij behoefte aan hebt. Vertel ons bijvoorbeeld waarom je deze keer niet bent gekomen als je er niet was. Leeft het onderwerp niet? Was het tijdstip niet  juist gekozen? En van de aanwezigen horen we graag hoe jij de bijeenkomst hebt ervaren. Wat we de volgende keer vooral wel moeten doen en wat je eventueel hebt gemist. Laat je stem horen en geef een reactie op de blog.

Tags: , ,

Comments are closed.