Artikel Pensioen Pro over overgang SPE naar APF

In PensioenPro is een artikel verschenen over het voornemen om per 1 januari 2020 de pensioenverplichtingen over te dragen naar een Algemeen Pensioenfonds.

Klik hier om het artikel te lezen.

https://pensioenpro.nl/pensioenpro/30035322/pensioenfonds-equens-wil-naar-apf

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.