Algemeen Pensioenfonds van de baan

Op 7 maart is tijdens een bespreking tussen Equens, Van Lanschot en Kasbank duidelijk geworden dat het samengaan van de drie pensioenfondsen in een Algemeen Pensioenfonds (APF) niet doorgaat. Kasbank en Van Lanschot hebben andere keuzes gemaakt. Het bestuur van SPE had dat graag anders gezien. Afgelopen week zijn de organisaties waarmee het APF in oprichting in gesprek was over uitbesteding – van onder meer de pensioenadministratie en het vermogensbeheer – op de hoogte gebracht.

Teleurstellend

Zowel de fondsen als de werkgevers – de sponsors – van de drie partijen waren bij de bespreking aanwezig. Van Lanschot en Kasbank gaven aan dat zij de business case van een gezamenlijk APF negatief vinden nu de commerciële partijen die een APF aanbieden – zoals verzekeraars – met hun tariefstellingen zijn gekomen. Die tarieven kunnen lager liggen omdat verzekeraars een voorschot kunnen nemen op toekomstig verwachte omzet. Ons APF heeft daar de middelen niet voor. Daarmee zijn de groeimogelijkheden beperkt en groei is juist nodig om de kosten verder omlaag te brengen. Hier zijn kanttekeningen bij te plaatsen en dat hebben we zeker ook gedaan. Desalniettemin waren de andere partijen van mening dat voorzetting van het project geen zin heeft. Zij verwachten dat zij met een eigen APF niet kunnen groeien naar een minimale omvang.

Vervolg

Nu dit duidelijk is, hebben we besloten om op korte termijn een sessie over de toekomst van het fonds te plannen met het SPE-bestuur en Equens. We gaan opnieuw de mogelijkheden bekijken. Wat dat betekent is op dit moment dan ook nog niet duidelijk. Alle mogelijkheden staan weer open. We kunnen zelfstandig blijven, maar dan zullen we steeds meer bestuurstaken moeten uitbesteden. We weten dat de bestuurlijke druk alleen maar zal toenemen en de kosten gaan stijgen. Een APF met andere partijen of een APF bij een commerciële partij behoort tot de mogelijkheden. Ook andere vormen van samenwerking gaan we onderzoeken. We houden je op de hoogte.

 

 

Comments are closed.