88% van de poll-stemmers wil medewerkers in het bestuur van SPE. Dat kan: solliciteren mag altijd, ook als er geen vacature is

“We vinden het belangrijk dat er medewerkers van equensWorldline en PaySquare in het bestuur zitten. Daarom willen we onder de aandacht brengen hoe mooi het werk is en wat we van onze bestuursleden verwachten.”

 ‘Ik vind het belangrijk dat er medewerkers van Equens in het bestuur van SPE zitten.’ Van de 112 medewerkers en gepensioneerden die op deze poll stemden, was 88% het daar mee eens. Dat zegt wel wat. We willen dus graag dat er collega’s van equensWorldline of PaySquare in het bestuur zitten. Toch krijgen we zelden een aanmelding. Jammer, want al vraagt het wat van je tijd, je krijgt er een hoop voor terug. Daarom heb ik twee van onze bestuursleden gevraagd om te vertellen hoe mooi het werk voor SPE is, wat het je oplevert en ook wat je in huis moet hebben. Dat laatste is tegenwoordig steeds meer. Het is dan ook belangrijk dat je weet waar je aan begint als je je aanmeldt voor het bestuur. Maar als je een weloverwogen beslissing neemt om lid te worden, krijg je er zeker geen spijt van. Margreet Verhoef en Pieter de Jong vertellen er meer over. Als jij interesse hebt in een bestuursfunctie wacht dan niet tot de volgende vacature, maar laat het ons nu weten. Je kunt altijd met Pieter of Margreet van gedachten wisselen als je meer wilt weten over werken voor het SPE-bestuur. En onze andere bestuursleden vertellen er natuurlijk ook graag over. Temeer omdat we ons werk met veel plezier doen.”

Een heel dynamische wereld

Margreet Verhoef is brand manager bij PaySquare. Zij is al acht jaar bestuurslid bij SPE en voorzitter van de beleggingsadviescommissie.

“Misschien verwacht je het niet, maar als bestuurslid van een pensioenfonds bevind je je in een heel dynamische wereld. Je krijgt met vragen te maken zoals: Hoe gaan we ons vermogen beheren? Welke investeringen doen we? Wat is ons risicobeleid? We nemen grote besluiten. Ik voel dat als een heel serieuze verantwoordelijkheid, want je beslist wel over een grote pot met geld van heel veel andere mensen; van je eigen collega’s en van oud-collega’s. Dat is soms moeilijk maar het geeft vaak ook een goed gevoel. Zo ben ik er trots op dat we tot nu toe kortingen op de pensioenuitkeringen hebben kunnen voorkomen. Dat is toch het resultaat van een gezond beleggingsbeleid. De dynamiek van het werk zie je ook terug in de vele taken die we hebben. Bestuursleden van een klein fonds zijn vaak uitvoerend bezig. Je komt er niet met een vergadering per maand. Het werk bestaat voor mij bijvoorbeeld ook uit werkbezoeken aan vermogensbeheerders en aan het formuleren van beleid. Best druk dus en zeker voor nieuwkomers. Zij moeten ook tijd investeren in een opleiding. De eisen aan bestuursleden worden steeds strenger. Het is niet meer zo dat je kunt toetreden tot het bestuur en je daarna kunt kwalificeren. Als je interesse hebt, is het zaak om niet te wachten tot er een vacature is. Meld je meteen aan. Je kunt dan aan de slag als schaduwbestuurslid en wanneer van beide kanten duidelijk is dat je ermee verder wilt, kan SPE ervoor zorgen dat je de juiste opleiding krijgt om de toets van DNB te doorstaan. Voorkennis van pensioenen is niet nodig, wel gezond verstand en interesse in financiën. Ik heb me dankzij het werk bij SPE flink kunnen ontwikkelen. Het werk heeft me gestimuleerd om weer een studie op te pakken. Ik heb net de opleiding tot Certified Pensioen Executive afgerond aan de Erasmus Universiteit. Werken voor SPE heeft mijn horizon verbreed. Op dit moment ben ik met mijn derde termijn bij SPE bezig en als het aan mij ligt volgt er zeker nog een.”

Een familiebedrijf met hands-on cultuur

Pieter de Jong is operational business analist bij equensWorldline. Hij is nu vier jaar bestuurslid en ook lid van de beleggingsadviescommissie. Pieter werkt sinds begin dit jaar bovendien als pensioensecretaris voor het fonds.

“Eerder was ik lid van het Verantwoordingsorgaan. Daar heb ik al veel pensioenkennis opgedaan, maar het werk is wel anders. Je zit in het VO wat meer vanuit je rol als werknemer. In het bestuur hebben we dat onderscheid minder. Dat wil niet zeggen dat we het als bestuursleden altijd met elkaar eens zijn. Natuurlijk voeren we pittige discussies. Die leiden over het algemeen snel tot een besluit. We zien elkaar maar eens in de maand en dan zou veel polderen erg vertragend werken. De hands-on cultuur is erg prettig. Ik vind het werk voor SPE te vergelijken met het runnen van een eigen bedrijf. Een klein bedrijf waarin je veel zelf moet doen. Je moet overal wel verstand van hebben, al is het maar een beetje. Je moet veel zaken zelf oplossen. En net als in elk bedrijf moet je soms een heel moeilijke beslissing nemen. Ik vind de beslissing om niet te indexeren bijvoorbeeld geen gemakkelijke. SPE is eigenlijk een soort familiebedrijf. Ik begrijp heel goed dat mensen graag willen dat er medewerkers van equensWorldline en PaySquare in het bestuur zitten. Het geeft meer betrokkenheid. Het belang van de andere medewerkers en gepensioneerden is ook je eigen belang. Dat houdt ons scherp en op de penning. Bovendien kun je een intern bestuurslid gemakkelijk even aanschieten op de gang of bij de koffieautomaat; met vragen maar ook met klachten. Ik denk dat het goed is om een gezonde balans te hebben tussen interne en externe bestuurders. Als bestuurslid met een baan bij equensWorldline is het soms wel schipperen tussen je gewone dagelijkse werk en het werk voor het bestuur. Maar in de ene dag die je ervoor krijgt vanuit de werkgever is het bestuurswerk goed te doen. Ik heb het geluk dat mijn manager het werk toejuicht. Hij vindt het net als ik een verbreding van je blik. En ik merk dat ook de buitenwereld er zo naar kijkt. Er gaan deuren open en je krijgt er eigenlijk een heel nieuwe baan bij. Ik zie dat als een verrijking. Niet zomaar een aanvulling op het cv, maar een mogelijkheid om misschien in de toekomst een permanente stap te zetten naar een functie als pensioenbestuurder.”

 

 

Comments are closed.