Wijzigingen pensioenregeling nog niet verwerkt in de Pensioenplanner en website

In de afgelopen periode hebben de werkgever en de vakorganisaties afspraken gemaakt over een aantal wijzigingen in de pensioenregeling. Momenteel zijn wij bezig met het verwerken van de wijzigingen in de pensioenregeling en de administratie.

Dit betekent dat de bedragen die u nu in de Pensioenplanner ziet nog gebaseerd zijn op de oude situatie. Ook is de informatie op de website nog niet bijgewerkt. Wij verwachten dat de Pensioenplanner en de website eind februari volledig is bijgewerkt aan de nieuwe afspraken. Rond die periode ontvangt u ook een brief van ons met meer informatie over de wijzigingen.

Tags:

Comments are closed.