Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsgerechtigden

Uitkeringsgerechtigden
In 2019 ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO), of u hebt deze inmiddels ontvangen.

 

Uw persoonlijke gegevens
Hier ziet u de basisgegevens waarop uw UPO is gebaseerd. Controleer deze gegevens goed! Kloppen ze niet (meer)? Neem dan contact met ons op. Let er wel op dat wij gegevens hebben gebruikt die op 1 januari 2019 bij ons bekend waren.

Uw partner
Hier staat de naam van uw partner. Bent u gescheiden na 1 januari 2019, dan staat uw ex-partner hier nog vermeld. Bent u gehuwd of gaan samenwonen na 1 januari 2019, dan staat uw partner hier (nog) niet vermeld.

Welk pensioen ontvangt u?

Wat krijgt u?
Dit is het bedrag aan jaarlijks bruto pensioen dat u ontvangt.

Wat krijgen uw (eventuele) partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt? Partnerpensioen

Bij partnerpensioen staat het pensioen vermeld dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Uw partner ontvangt het partnerpensioen tot en met de maand waarin hij of zij overlijdt. Als u een ex-partner hebt, dan is het bijzonder partnerpensioen hier al afgehaald.

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast
De hoogte van uw pensioen kan nog veranderen. Het kan hoger worden door indexatie (verhoging) of lager worden door korten. Of uw pensioen wordt verhoogd of verlaagd heeft te maken met de financiële situatie van het pensioenfonds en met de beleidsdekkingsgraad.

Lees meer hier over in het Pensioen 1-2-3

Verhoging pensioen

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. Hier vindt u een overzicht van de indexatie van het afgelopen paar jaar.

 

Verlaging pensioen

Het verlagen (korten) van pensioen is op dit moment niet aan de orde bij Pensioenfonds Equens. Uw pensioen is de afgelopen jaren niet verlaagd.

Alleenstaandenpensioen

Deelnemers kunnen uit hoofde van oude reglementen mogelijk nog recht hebben op een alleenstaandenpensioen. Dit pensioen keren wij alleen uit als u op de pensioendatum ongehuwd bent of wanneer uw partner, na pensionering, komt te overlijden. Bent u in het verleden bent gescheiden en is er een bijzonder partnerpensioen verzekerd voor uw ex-partner? Dan hebt u mogelijk geen of beperkt recht op het alleenstaandenpensioen.

Hebt u vragen? Of wilt u een wijziging doorgeven?
Lees dan verder op de website of neem contact met ons op. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 020 426 63 50 of via PensioenserviceEquens@BlueSkyGroup.nl.

 

Disclaimer
Het Uniform Pensioenoverzicht en deze toelichting zijn op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend.

Comments are closed.