Indexatiebeleid

Indexatie – ook wel toeslagverlening genoemd – is een toeslag om de pensioenen jaarlijks te verhogen. De indexatie financiert Stichting Pensioenfonds Equens uit de beleggingsopbrengsten. Of er geïndexeerd wordt, is afhankelijk van de financiële situatie van het fonds. Garantie voor indexatie is er dan ook niet; er is sprake van voorwaardelijke indexatie.

In het huidige onzekere economische klimaat, is de kans op indexatie in de komende jaren klein. Het bestuur neemt jaarlijks een besluit over de indexatie.

Indexatieambitie

Stichting Pensioenfonds Equens streeft naar indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken van deelnemers, gewezen deelnemers (slapers) en pensioengerechtigden. Voor de deelnemers is de hoogte van de indexatie maximaal gelijk aan de loonindex. Voor de pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers is deze indexatie maximaal gelijk aan de prijsindex.

Indexatie en dekkingsgraad

Indexatie mag alleen als de dekkingsgraad dit toelaat. Het gaat hierbij om de dekkingsgraad op basis van marktrente (swapcurve). Of indexatie plaatsvindt, hangt af van de dekkingsgraad. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe hoger de indexatie. Bij de beslissing over het toepassen van indexatie gebruikt het bestuur de volgende leidraad:

  • dekkingsgraad hoger dan 125%; volledige indexatie, tenzij de dekkingsgraad daardoor daalt tot onder de 125%
  • dekkingsgraad tussen 110% en 125%; gedeeltelijke indexatie
  • dekkingsgraad onder 110%; geen indexatie

Comments are closed.