Pensioenbetaling

Stichting Pensioenfonds Equens keert de pensioenen maandelijks uit in euro’s. De uitbetaling vindt plaats voor het eind van iedere maand in euro’s. Op de pensioenen zijn de verschuldigde wettelijke heffingen al ingehouden.

Wanneer ontvangt u uw pensioenuitkering?

dinsdag 24 januari 2017 maandag 24 juli 2017
vrijdag 24 februari 2017 donderdag 24 augustus 2017
vrijdag 24 maart 2017 maandag 25 september 2017
maandag 24 april 2017 dinsdag 24 oktober 2017
woensdag 24 mei 2017 vrijdag 24 november 2017
maandag 26 juni 2017 vrijdag 22 december 2017

Pensioenbetaling in het buitenland

U kunt uw pensioen ook buiten Nederland laten uitbetalen. Het bedrag is ook dan in euro’s. Eventuele transactiekosten van de bank, die hieraan verbonden zijn, moet u zélf betalen. Als u in een land woont waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft, komen de Nederlands belastingheffingen te vervallen. U dient dan zelf aangifte te doen van uw pensioenuitkering in het land waar u gevestigd bent. Voor meer informatie zie ook Pensioen in het buitenland.

Comments are closed.